آموزش حسابداری هلو – فاکتور رسمی – مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – مالیات بر ارزش افزوده

در برنامه حسابداری هلو تمام کاربرانی که مشموا بند جیم و یا معملات کوچک و متوسط هستند بایستی فاکتور بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صادر کنند یعنی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نمی توانند از مشتری بگیرند حتی اگر خودشان این مالیات را داده باشند . و اگر بخواهند مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند بایستی ابتدا در اداره دارایی منطقه خودشان ثبت نام نمایند .

کسانیکه می خواهند مالیات بر ارزش افزوده ندهند بایستی ابتدا از قسمت تنظیمات مدیریتی  منوی تنظیمات نرم افزار رفته و از آنجا به قسمت فاکتور رفته و سپس آیتم مالی را با ماوس انتخاب می کنیم

آموزش حسابداری هلو - مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو - مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – مالیات برارزش افزوده

 

حال در پنجره سمت راست از بالا تیک محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را برمی داریم تادر فاکتورهایمان آیتم مالیات برارزش افزوده دیده نشود

فاکتور رسمی در حسابداری هلو

برای ثبت فاکتور رسمی در حسابداری هلو کافیست فقط در قسمت بالا تیک محاسبه عوارض و مالیات برارزش افزوده را فعال می کنیم .

چاپ فاکتور رسمی در حسابداری هلو

برای چاپ فاکتور رسمی در برنامه حسابداری هلو بایستی از منوی تنظیمات مدیریتی ، تنظیمات چاپ فاکتور رفته و در آنجا از قسمت منوی سمت چپ آیتم تنظیمات عمومی را انتخاب کنیم

آموزش حسابداری هلو - فاکتور مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – فاکتور مالیات برارزش افزوده

 

آموزش حسابداری هلو - فاکتور مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – فاکتور مالیات برارزش افزوده

 

حال در پنجره سمت راست نمونه نرم افزار ۳ و از منوی کرکره ای نمونه VAT 1  ویا VAT 2 را انتخاب می کنیم

 

آموزش حسابداری هلو - فاکتور مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – فاکتور مالیات برارزش افزوده

 

آموزش حسابداری هلو - فاکتور مالیات برارزش افزوده

آموزش حسابداری هلو – فاکتور مالیات برارزش افزوده

 

فیلم جامع آموزش حسابداری هلو را از اینجا می توانید بصورت کامل تهیه نمایید

 

در نظر داشته باشید که مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی کسبه ها الزامی نمی باشد و بایستی از اتحادیه خود بپرسید تا  مطمئن باشید که شما مشمول می باشد در غیر این صورت هرگونه دریافت مالیات برارزش افزوده مجارات قانونی دارد .

شما می توانید درصدهای مالیات بر ارزش افزوده را از قسمت تنظیمات مدیریتی / تنظیمات نرم افزار /فاکتور / مالی تغییر دهید  ( البته الان چند سالی هست که این درصد تغییر نکرده )

مطالعه بیشتر